Реєстрація

Правила проведення акції

1. Організатор акції:

1.1. Організатором акції виступає Товариство з обмеженою відповідальністю «Мобізон», код ЄДРПОУ 37623364, м Київ, вулиця Васильківська 34, корпус А, кімната 307 (далі - Організатор).

1.2. Акція проводиться з метою популяризації послуг, що надаються Товариством з обмеженою відповідальністю «Мобізон» і для привернення уваги клієнтів сервісу Mobizon до нових пропозицій, акцій і послуг.

1.3. Організатор не несе відповідальності за не ознайомлення Учасника акції з цими Правилами.

2. Умови участі в акції:

2.1. Для участі в акції необхідно здійснити наступні кроки:

2.2. Невиконання умов акції, визначених у п. 2.1. Правил проведення акції (далі - Правила) протягом періоду проведення акції, позбавляє особу права брати участь в акції і претендувати на отримання Акційної ціни.

3. Учасники акції:

3.1. Учасниками акції визнаються клієнти сервісу Mobizon, які вже зареєстровані в сервісі Mobizon або зареєструються під час періоду проведення акції і належним чином дотримуються вимог Правил проведення акції (далі - Учасники).

3.2. Не визнаються Учасниками і не можуть брати участь в ній неповнолітні і недієздатні особи, працівники Організатора та пов'язані з ними особи. Обмежено дієздатні особи мають право брати участь в акції виключно через своїх законних представників, відповідно до чинного законодавства України.

4. Територія та період проведення акції:

4.1. Акція проводиться по всій території України.

4.2. Акція проводиться в період з 00:00:01 годин 19.11.2021 р. по 23:59:59 годин 26.11.2021 р. включно.

4.3. Термін проведення акції може бути змінений Організатором за його власним рішенням або в зв'язку з істотною зміною обставин, які не могли бути передбачені Організатором.

5. Реєстрація учасника акції:

5.1. Реєстрація учасників проводиться в період з 19.11.2021 р. по 26.11.2021 р. включно на сайті https://mobizon.ua.

5.2. Для участі в акції необхідно в період з 19.11.2021 р. по 26.11.2021 р. включно:

6. Подарунки та визначення переможців Акції:

6.1. За умовами акції Учасникам надається можливість відправки SMS-повідомлень через сервіс Mobizon за акційною ціною (далі - Акційна ціна).

7. Умови отримання призу:

7.1. Учасник самостійно несе відповідальність за правильність і достовірність наданих їм при реєстрації в сервісі Mobizon даних і своєчасне інформування Організатора про заміну таких даних, включаючи, але не обмежуючись, зміною адреси, телефону та інших персональних даних.

7.2. Учасники, які отримали право на отримання Акційної ціни, не можуть отримати їх еквівалент в грошовій формі. У разі відмови Учасника від отримання Акційної ціни, згідно з умовами цієї акції, Учасник не має права вимагати від Організатора будь-якої компенсації.

7.3. Беручи участь в акції, Учасник повністю погоджується з цими Правилами і зобов'язується їх виконувати. Порушення Учасником цих Правил або відмова Учасника від виконання цих Правил автоматично позбавляють його права на отримання бонусів.

8. Отримання Акційної ціни відбувається наступним чином:

8.1. Учасники акції, які отримали право на отримання Акційної ціни, можуть отримати акційну ціну виключно шляхом відправлення за Акційною ціною SMS-повідомлень через сервіс Mobizon.

9. Додаткові умови:

9.1. Своєю участю в Акції Учасник підтверджує, що він повідомив власні і достовірні дані і дає згоду на отримання рекламної та маркетингової інформації, а також інших пропозицій від Організатора Акції.

9.2. Беручи участь в акції, кожен Учасник підтверджує, що всі відповідні повноваження для використання і розповсюдження будь-якої інформації щодо учасника акції і самостійно несе відповідальність за надану їм інформацію, Організатор акції не несе відповідальності за неправомірне поширення і / або використання інформації про Учасника. Організатор акції залишає за собою право на відправку інформаційного запиту до Учасника акції з метою встановлення його ідентичності реєстраційними даними.

9.3. Беручи участь в акції, кожен Учасник підтверджує, що він ознайомлений з правами, які стосуються його персональних даних, і цим підтверджує, що Організатор акції та інші треті особи, залучені Організатором до підготовки та проведення акції, звільнені від зобов'язання направляти Учаснику письмове повідомлення про права, мету збору даних та осіб, яким передаються його персональні дані.

9.4. Організатор акції не несе відповідальності за виконання своїх зобов'язань відповідно до умов акції в разі виникнення обставин, що не залежать від волі Організатора, і які відбулися в результаті обставин непереборної сили, на які організатор не міг вплинути, а саме обставини непереборної сили такі, як: стихійні лиха, пожежа, повінь, військові дії будь-якого характеру, блокади, суттєві зміни у законодавстві, що діють на території проведення акції, інші обставини.

9.5. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення з таких питань Організатор залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.6. У разі виникнення ситуації, яка допускає неоднозначне тлумачення цих Правил, будь-яких спірних питань та / або питань, не врегульованих цими Правилами, остаточне рішення з таких питань Організатор залишає за собою. Рішення Організатора є остаточним і оскарженню не підлягає.

9.7. Організатор акції може змінити і / або доповнити ці Правила протягом всього терміну проведення акції, інформація про умови і правила проведення акції розміщена на сайті https://mobizon.ua.